Chuyển Địa Chỉ

Đối với khách hàng là cá nhân

Thủ tục

  • Chứng minh nhân dân hay 2 hóa đơn trong 2 tháng gần nhất.

Phí chuyển

  • Dưới 12 tháng, phí là 250.000đ.
  • Trên 12 tháng: miễn phí.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp

Thủ tục

  • Giấp phép kinh doanh.
  • Giấy giới thiệu công ty.

Phí chuyển

  • Dưới 12 tháng, phí là 500.000đ.
  • Trên 12 tháng: miễn phí.

Thông tin liên hệ:

Phone: 0909 700 519

Mail: hoanhtn@fpt.com.vn