Đổi Gói Cước

Đối tượng khách hàng là cá nhân

Thủ tục

  • CMND hay 2 hóa đơn gần nhất.

Phí chuyển đổi gói cước

  • Nâng gói cước: miễn phí.
  • Hạ gói cước: 100.000 ( Với các gói cước F2, F3, F4, F5 ).

Đối tượng khách hàng là công ty

Thủ tục

  • Giấy phép kinh doanh
  • Giấy giới thiệu công ty

Phí chuyển đổi gói cước

  • Nâng gói cước: miễn phí.
  • Hạ gói cước: 300.000.

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Hotline: 0909 700 519 

Mail: hoanhtn@fpt.com.vn